Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גבריאלוב

גבריאלוב

בעיר רחובות המשפחתית, מוקם לו פרויקט שכונתי בן 4 בניינים בשכונת קרית משה המתחדשת.
הפרויקט נעשה במסגרת התחדשות עירונית שכונתית ומקודם ע"י המנהלת להתחדשות עירונית ממשלתית אשר הקצתה לטובתו קרקע משלימה.
פרויקט ׳גבריאלוב׳ מאופיין כעירוב שימושים, המשלב שטחי מסחר עם שטחים למגורים ומוקם באחת השכונות המתחדשות של העיר, ברחוב נעים וביתי. כל מה שתוכלו לבקש לכם בחוויית מגורים ייחודית – נמצא מרחק של נסיעת מעלית מהבית.
תהליכי ההתחדשות העירונית בשכונת קריית משה מונעים ע׳׳י עיריית רחובות ומשרד השיכון כחלק מתכנית להתחדשות שכונות, והשכונה כולה עתידה לקבל פנים חדשות.
במסגרת הפרויקט, 64 היחידות הקיימות יקבלו דירות חדשות שיכללו מרפסת, ממ׳׳ד וחניה.

גבריאלוב רחובות